AFD. Głos ludu
The Voice of the People
Anamneza. Kim jest morderca
Anamnesis
Anioły z Sindżaru
Angels of Sinjar
Babi Jar. Konteksty
Babi Yar. Context
Bestie ze Złego
Beasts
Bez miejsca
Displaced
Bez powrotu
No U-Turn
Brat
The Brother
Brat Carl
Brother Carl
Braterstwo
Brotherhood
Brzeg wolności
Freedom Swimmer
Co czyni nas chłopcami
What Makes Us Boys
Córki
Daughters
Cyfrowi nomadzi
Roamers – Follow Your Likes
Czekając na Godota... w Sarajewie
Waiting for Godot... in Sarajevo
Dawson City: czas zatrzymany
Dawson City: Frozen Time
Decasia
Decasia
Dom po twoim powrocie
Home When You Return
Dom z drzazg
House Made of Splinters
Domokaust
Housewitz
Droga bez końca
What Remains on the Way
Duet dla kanibali
Duet for Cannibals
Dzieci mgły
Children of the Mist
Dziecko szczęścia
Joychild
Dziewczyny z kalendarza
Calendar Girls
Dzikie stworzenie
Wild Animal
Elementarz Piny Bausch
A Primer for Pina
Film o niej
The Film of Her
Film, żywy zapis naszej pamięci
Film, the Living Record of Our Memory
Hymny górników
The Miners' Hymns
I Get Knocked Down
I Get Knocked Down
Instagramowa rodzina
Girl Gang
Iran: woda, wiatr, pył i chleb
Water, Wind, Dust, Bread
Italo disco
Italo Disco. The Sparkling Sound of the 80s
Jak przetrwać pandemię
How to Survive a Pandemic
Jak wychować nastoletniego mordercę
Raising a School Shooter
Jak zabić chmurę
How to Kill a Cloud
Jason
Jason
Jedz tę cholerną rybę!
Eat Your Catfish
Jej fioletowy pocałunek
Her Violet Kiss
Jeszcze jeden dzień
Day After...
Joanna D'Arc
Joanna D'Arc
Kiedyś byliśmy dzieciakami
We Were Once Kids
Kierowcy diabła
The Devil's Drivers
Kłopotliwy niedźwiedź
Nuisance Bear
Kocha, nie kocha
Loves Me, Loves Me Not
Krowa
Cow
Kto w wodzie
Who By Water
Kumbuka
Kumbuka
Kwiaty mroku
Dark Blossom
Las szkarłatnych szat
Dark Red Forest
Licht - szaleństwo czy opera
Licht - Stockhausen's Legacy
List
The Letter
Lombard
The Pawnshop
Lot
Flight
Luchadoras
Luchadoras
Mariupol
Mariupolis
Marzenia w Hotelu Chelsea
Dreaming Walls
Mau. Guru designu
Mau
McCurry. W pogoni za kolorem
McCurry: The Pursuit of Colour
Mięso przyszłości
Meat the Future
Misja: szczęście
Mission: Joy - Finding Happiness in Troubled Times
Młody Platon
Young Plato
Młodzieżowa Liga Mistrzów
Kids Cup
Mon chéri Soviétique
Mon chéri Soviétique
Możesz się zawsze wycofać
Buck Fever
MU/T/T/ER
MU/T/T/ER
Na misji
The Mission
Na ratunek
The Rescue
Najgłośniej słychać milczenie
Silence Heard Loud
Nasza stara klasa
My Old School
Nawalny
Navalny
Nelly i Nadine
Nelly & Nadine
Nic nie jest wieczne
Nothing Lasts Forever
Nie odbierzecie nam wspomnień
Our Memory Belongs to Us
Niebo patrzy na nas
Unseen Skies
Nieskończoność według Floriana
Infinity According to Florian
Niewidzialne demony
Invisible Demons
Nothing Compares
Nothing Compares
Od tej chwili wszystko było inaczej
From That Moment On, Everything Changed
Odrzuceni w Ziemi Obiecanej
The Forgotten Ones
ojciec.syn
father.son
Ostatnie lato
The Last Summer
Pamiętniki z Mjanmy
Myanmar Diaries
Panie sędzio! Zmiana!
Ref! Replacement!
Pewnego razu w Ugandzie
Once Upon a Time in Uganda
Pierścionek
The Ring
Pinki
Pinki
Pisklaki
Fledglings
Po co nam architekci?
The Importance of Being an Architect
Po rewolucji
After A Revolution
Pochowane wiadomości
Buried News
Podręcznik
Handbook
Podwodne życie Jacques’a Cousteau
Becoming Cousteau
Położne
Midwives
Powrót na grunt
Back to the Soil
Pozdrowienia z Mjanmy
Greetings from Myanmar
Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości
We Met In Virtual Reality
Prawo do miłości
The Law of Love
Prozopagnozja
Prosopagnosia
Przeklęte dzieci
Les Enfants terribles
Przeskok
Cusp
Psychodeliczny klasztor
Descending the Mountain
Rebellion
Rebellion
Remake Remix Rip-off
Remake Remix Rip-off
Ren płynie do Morza Śródziemnego
The Rhine Flows to the Mediterranean Sea
René. Klątwa wolności
René - The Prisoner of Freedom
Roma
Outside
Rzeka
River
Silent Love
Silent Love
Simona
Simona
Skál
Skál
Skarby Krymu
The Treasures of Crimea
Ślady stóp
Footprints
Słońce w mroku
Sol in the Dark
Strategia dla Ziemi
Solutions
Sumy częściowe
Subtotals
Światło wzywa
Light Is Calling
Szczęście ty moje
My Joy
Sztuka milczenia
The Art of Silence
Sztuka znikania
The Art of Dissapearing
Tempo Home
Tempo Home
Terytorium
The Territory
The Mesmerist
The Mesmerist
Town Bloody Hall
Town Bloody Hall
Trzy minuty zawieszone w czasie
Three Minutes – A Lengthening
Tylko antyczne pętle
Just Ancient Loops
USA kontra Reality Winner
United States vs. Reality Winner
W chowanego
Hide and Seek
W mroku niepewności
A Night of Knowing Nothing
W objęciach lodu
Into the Ice
W poszukiwaniu nieśmiertelności
Eternity At Last
W sprawie Susan Sontag
Regarding Susan Sontag
Ważniejsza od królów
The Kingmaker
Wiejski detektyw: cykl pieśni
The Village Detective: A Song Cycle
Wielka powódź
The Great Flood
Własnym głosem
Be My Voice
Wpuść mnie
Let Me Come In
Wszyscy jesteśmy zwierzętami
Just Animals
Wulkan miłości
Fire of Love
Wymyślić świat na nowo
Going Circular
Yoon
Yoon
YUNGAY 7020
YUNGAY 7020
Za drzwiami galerii Uffizi
Inside the Uffizi
Zaginiony Leonardo
The Lost Leonardo
Zatopione filmy
Sunken Films
Zawieszeni
Hanging On
Zdradzone pieśni
Singing in the Wilderness
Ziemia jest niebieska jak pomarańcza
The Earth is Blue as an Orange
Ziemie obiecane
Promised Lands
Zwiedzanie bez przewodnika
Unguided Tour