Trzy minuty zawieszone w czasie
Three Minutes – A Lengthening
Pewnego razu w Ugandzie
Once Upon a Time in Uganda
Kiedyś byliśmy dzieciakami
We Were Once Kids
Wiejski detektyw: cykl pieśni
The Village Detective: A Song Cycle
Dawson City: czas zatrzymany
Dawson City: Frozen Time
Film, żywy zapis naszej pamięci
Film, the Living Record of Our Memory
Zatopione filmy
Sunken Films
Decasia
Decasia
Światło wzywa
Light Is Calling
Kto w wodzie
Who By Water
Ślady stóp
Footprints
Pochowane wiadomości
Buried News
Film o niej
The Film of Her
Tylko antyczne pętle
Just Ancient Loops
List
The Letter
Wpuść mnie
Let Me Come In
Jej fioletowy pocałunek
Her Violet Kiss
Pierścionek
The Ring
Wielka powódź
The Great Flood
The Mesmerist
The Mesmerist
Dom po twoim powrocie
Home When You Return
Powrót na grunt
Back to the Soil
Słońce w mroku
Sol in the Dark
Kumbuka
Kumbuka
Remake Remix Rip-off
Remake Remix Rip-off
Ziemia jest niebieska jak pomarańcza
The Earth is Blue as an Orange