Wiejski detektyw: cykl pieśni
The Village Detective: A Song Cycle
Dawson City: czas zatrzymany
Dawson City: Frozen Time
Hymny górników
The Miners' Hymns
Zatopione filmy
Sunken Films
Decasia
Decasia
Światło wzywa
Light Is Calling
Kto w wodzie
Who By Water
Ślady stóp
Footprints
Pochowane wiadomości
Buried News
Film o niej
The Film of Her
Tylko antyczne pętle
Just Ancient Loops
List
The Letter
Wpuść mnie
Let Me Come In
Jej fioletowy pocałunek
Her Violet Kiss
Pierścionek
The Ring
Wielka powódź
The Great Flood
The Mesmerist
The Mesmerist
Powrót na grunt
Back to the Soil