Ren płynie do Morza Śródziemnego
The Rhine Flows to the Mediterranean Sea
Odrzuceni w Ziemi Obiecanej
The Forgotten Ones
Trzy minuty zawieszone w czasie
Three Minutes – A Lengthening
Za drzwiami galerii Uffizi
Inside the Uffizi
Misja: szczęście
Mission: Joy - Finding Happiness in Troubled Times
Babi Jar. Konteksty
Babi Yar. Context
Wiejski detektyw: cykl pieśni
The Village Detective: A Song Cycle
Dawson City: czas zatrzymany
Dawson City: Frozen Time
Film, żywy zapis naszej pamięci
Film, the Living Record of Our Memory
Nelly i Nadine
Nelly & Nadine
Ziemie obiecane
Promised Lands
Town Bloody Hall
Town Bloody Hall
Hymny górników
The Miners' Hymns
Zatopione filmy
Sunken Films
Decasia
Decasia
Kto w wodzie
Who By Water
Pochowane wiadomości
Buried News
Film o niej
The Film of Her
Tylko antyczne pętle
Just Ancient Loops
List
The Letter
Wielka powódź
The Great Flood
The Mesmerist
The Mesmerist
Dom po twoim powrocie
Home When You Return
Powrót na grunt
Back to the Soil
Słońce w mroku
Sol in the Dark
Mon chéri Soviétique
Mon chéri Soviétique
Kumbuka
Kumbuka