Nie odbierzecie nam wspomnień
Our Memory Belongs to Us
Droga bez końca
What Remains on the Way
Własnym głosem
Be My Voice
Luchadoras
Luchadoras
Prawo do miłości
The Law of Love
Zawieszeni
Hanging On
Po rewolucji
After A Revolution
Najgłośniej słychać milczenie
Silence Heard Loud
Odrzuceni w Ziemi Obiecanej
The Forgotten Ones
Anioły z Sindżaru
Angels of Sinjar
Kierowcy diabła
The Devil's Drivers
Misja: szczęście
Mission: Joy - Finding Happiness in Troubled Times
Babi Jar. Konteksty
Babi Yar. Context
Dzieci mgły
Children of the Mist
USA kontra Reality Winner
United States vs. Reality Winner
Podręcznik
Handbook
Położne
Midwives
Pozdrowienia z Mjanmy
Greetings from Myanmar
Terytorium
The Territory
Brzeg wolności
Freedom Swimmer
Pamiętniki z Mjanmy
Myanmar Diaries
Czekając na Godota... w Sarajewie
Waiting for Godot... in Sarajevo
Ziemie obiecane
Promised Lands
Town Bloody Hall
Town Bloody Hall
Hymny górników
The Miners' Hymns
Pochowane wiadomości
Buried News
The Mesmerist
The Mesmerist
Nawalny
Navalny
Tempo Home
Tempo Home
Zdradzone pieśni
Singing in the Wilderness
Słońce w mroku
Sol in the Dark
Mon chéri Soviétique
Mon chéri Soviétique