Anioły z Sindżaru
Angels of Sinjar
Babi Jar. Konteksty
Babi Yar. Context
Bestie ze Złego
Beasts
Bez miejsca
Displaced
Bez powrotu
No U-Turn
Brat
The Brother
Brat Carl
Brother Carl
Brzeg wolności
Freedom Swimmer
Cyfrowi nomadzi
Roamers – Follow Your Likes
Czekając na Godota... w Sarajewie
Waiting for Godot... in Sarajevo
Dom z drzazg
House Made of Splinters
Droga bez końca
What Remains on the Way
Dziecko szczęścia
Joychild
Dziewczyny z kalendarza
Calendar Girls
Dzikie stworzenie
Wild Animal
Elementarz Piny Bausch
A Primer for Pina
Film, żywy zapis naszej pamięci
Film, the Living Record of Our Memory
I Get Knocked Down
I Get Knocked Down
Instagramowa rodzina
Girl Gang
Iran: woda, wiatr, pył i chleb
Water, Wind, Dust, Bread
Jason
Jason
Joanna D'Arc
Joanna D'Arc
Kiedyś byliśmy dzieciakami
We Were Once Kids
Kłopotliwy niedźwiedź
Nuisance Bear
Krowa
Cow
Las szkarłatnych szat
Dark Red Forest
Lombard
The Pawnshop
Lot
Flight
Mariupol
Mariupolis
Marzenia w Hotelu Chelsea
Dreaming Walls
McCurry. W pogoni za kolorem
McCurry: The Pursuit of Colour
Mięso przyszłości
Meat the Future
Misja: szczęście
Mission: Joy - Finding Happiness in Troubled Times
Młody Platon
Young Plato
Możesz się zawsze wycofać
Buck Fever
Na misji
The Mission
Na ratunek
The Rescue
Najgłośniej słychać milczenie
Silence Heard Loud
Nasza stara klasa
My Old School
Nawalny
Navalny
Nelly i Nadine
Nelly & Nadine
Nic nie jest wieczne
Nothing Lasts Forever
Niebo patrzy na nas
Unseen Skies
Nieskończoność według Floriana
Infinity According to Florian
Nothing Compares
Nothing Compares
ojciec.syn
father.son
Pamiętniki z Mjanmy
Myanmar Diaries
Pewnego razu w Ugandzie
Once Upon a Time in Uganda
Pinki
Pinki
Pisklaki
Fledglings
Po co nam architekci?
The Importance of Being an Architect
Podręcznik
Handbook
Podwodne życie Jacques’a Cousteau
Becoming Cousteau
Położne
Midwives
Pozdrowienia z Mjanmy
Greetings from Myanmar
Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości
We Met In Virtual Reality
Prozopagnozja
Prosopagnosia
Przeskok
Cusp
Psychodeliczny klasztor
Descending the Mountain
René. Klątwa wolności
René - The Prisoner of Freedom
Rzeka
River
Silent Love
Silent Love
Simona
Simona
Skál
Skál
Skarby Krymu
The Treasures of Crimea
Sumy częściowe
Subtotals
Sztuka milczenia
The Art of Silence
Tempo Home
Tempo Home
Terytorium
The Territory
Trzy minuty zawieszone w czasie
Three Minutes – A Lengthening
USA kontra Reality Winner
United States vs. Reality Winner
W chowanego
Hide and Seek
W mroku niepewności
A Night of Knowing Nothing
W objęciach lodu
Into the Ice
W poszukiwaniu nieśmiertelności
Eternity At Last
Wszyscy jesteśmy zwierzętami
Just Animals
Wulkan miłości
Fire of Love
Wymyślić świat na nowo
Going Circular
YUNGAY 7020
YUNGAY 7020
Za drzwiami galerii Uffizi
Inside the Uffizi
Zawieszeni
Hanging On
Zdradzone pieśni
Singing in the Wilderness
Ziemie obiecane
Promised Lands