Luchadoras
Luchadoras
Prawo do miłości
The Law of Love
Zawieszeni
Hanging On
Po rewolucji
After A Revolution
Odrzuceni w Ziemi Obiecanej
The Forgotten Ones
Anioły z Sindżaru
Angels of Sinjar
Babi Jar. Konteksty
Babi Yar. Context
AFD. Głos ludu
The Voice of the People
Dawson City: czas zatrzymany
Dawson City: Frozen Time
Podręcznik
Handbook
Bez miejsca
Displaced
Pozdrowienia z Mjanmy
Greetings from Myanmar
Brzeg wolności
Freedom Swimmer
Pamiętniki z Mjanmy
Myanmar Diaries
Ziemie obiecane
Promised Lands
Duet dla kanibali
Duet for Cannibals
Hymny górników
The Miners' Hymns
Pochowane wiadomości
Buried News
Wielka powódź
The Great Flood
Nawalny
Navalny
Ważniejsza od królów
The Kingmaker