Skál
Skál
Braterstwo
Brotherhood
Dom z drzazg
House Made of Splinters
Na ratunek
The Rescue
Krowa
Cow
Babi Jar. Konteksty
Babi Yar. Context
Dzieci mgły
Children of the Mist
Podręcznik
Handbook
Bez miejsca
Displaced
W mroku niepewności
A Night of Knowing Nothing
Położne
Midwives
Wulkan miłości
Fire of Love
Terytorium
The Territory
Pamiętniki z Mjanmy
Myanmar Diaries
Nawalny
Navalny
Sztuka znikania
The Art of Dissapearing