Nie odbierzecie nam wspomnień
Our Memory Belongs to Us
Po rewolucji
After A Revolution
Najgłośniej słychać milczenie
Silence Heard Loud
Odrzuceni w Ziemi Obiecanej
The Forgotten Ones
Anioły z Sindżaru
Angels of Sinjar
Kierowcy diabła
The Devil's Drivers
Babi Jar. Konteksty
Babi Yar. Context
USA kontra Reality Winner
United States vs. Reality Winner
AFD. Głos ludu
The Voice of the People