O (re)konstrukcjach obrazów kobiet w przestrzeni domu. Spotkanie po pokazie filmów


Niedziela, 15 maja | 12:30 | Kinoteka 2

po pokazach filmów DOM PO TWOIM POWROCIE, reż. Carl Elsaesser i MU/T/T/ER, reż. Esther Kondo Heller

O (re)konstrukcjach obrazów kobiet w przestrzeni domu

Partner: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Kino found footage, skonstruowane z obrazów gotowych, wyrwanych z komunikacyjnego  obiegu lub archiwów to jedna z najbardziej krytycznych praktyk filmowych. Przez dekady sięgały po nią artystki i reżyserki, aby za jej pomocą ingerować w społeczne procesy konstruowania tożsamości kobiet. W bloku otwierającym program tegorocznej sekcji eksperymentalnej zaprezentowane zostały najnowsze realizacje kina wykorzystującego obrazy z odzysku problematyzujące zagadnienie domu. W filmie „Dom po twoim powrocie” Carl Elsaesser przywołuje postaci Joan Thurber Baldwin, amatorski, tworzącej melodramaty w latach 50., i swojej babci. Esther Kondo Heller tworzy obraz domu jako współczesnej wielokulturowej i wielogłosowej przestrzeni. Prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz przedstawi sposoby pokazywania kobiet oraz ich historii w obrazach found footage, ukazując różne konteksty tych realizacji.

Gościni:

prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz – filmoznawczyni, pracuje w Instytucie Sztuk Audiowizualnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się problematyką tożsamości kulturowej we współczesnym kinie i w sztukach wizualnych. Prowadzi badania nad twórczością kobiet w kinie, fotografii i sztuce.