Zawieszeni
Hanging On
Najgłośniej słychać milczenie
Silence Heard Loud
Anioły z Sindżaru
Angels of Sinjar
Misja: szczęście
Mission: Joy - Finding Happiness in Troubled Times
Babi Jar. Konteksty
Babi Yar. Context
USA kontra Reality Winner
United States vs. Reality Winner
Podręcznik
Handbook
Położne
Midwives
Pozdrowienia z Mjanmy
Greetings from Myanmar
Terytorium
The Territory
Brzeg wolności
Freedom Swimmer
Pamiętniki z Mjanmy
Myanmar Diaries
Czekając na Godota... w Sarajewie
Waiting for Godot... in Sarajevo
Ziemie obiecane
Promised Lands
Nawalny
Navalny
Tempo Home
Tempo Home