Potęga Odry – jak wykorzystać jej potencjał? Debata po pokazie filmu RZEKA


Niedziela, 15 maja | 16:00 |  DCF, sala Lwów

Potęga Odry – jak wykorzystać jej potencjał?
Debata po pokazie filmu RZEKA, reż. Jennifer Peedom

Film „Rzeka”, wynikający z namysłu nad związkiem ludzi i rzek, stanie się dla nas pretekstem do tego, by zastanowić się, jak relacja ta wygląda na poziomie lokalnym. Spróbujemy zrozumieć, jaką rolę odgrywała kiedyś Odra, a jaką odgrywa dziś – po licznych powodziach i inwestycjach. Co nam daje, a co odbiera regulowanie rzek? Czy w pełni wykorzystujemy potencjał komunikacyjny i turystyczny Odry? Czy możliwa jest wodna komunikacja we Wrocławiu, a jednocześnie dzikie rzeczne życie? Popłyniemy na ten temat z publicznością i urzędnikami.

Goście:

Tomasz Smoliński – urbanista, główny specjalista i z-ca kierownika w Dziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Wrocławia; członek zespołu Niebieski Stół, który zajmuje się tematyką rzeki we Wrocławiu

Krzysztof Maj – odpowiedzialny za turystykę i kulturę członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Prowadzenie:

Jan Topolski

Partnerzy: Urząd Miejski Wrocławia, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Niebieski Stół