Filmoterapia z Sensem: Odwaga i pojednanie. Spotkanie po pokazie filmu MŁODY PLATON


Wtorek, 17 maja | 18:00 | DCF, sala Lwów

Filmoterapia z Sensem: Odwaga i pojednanie

Spotkanie po pokazie filmu MŁODY PLATON, reż. Neasa Ní Chianáin, Declan McGrath

Czy możliwy jest dialog w bardzo trudnych sytuacjach i skonfliktowanych społecznościach? Jak pracować z dziećmi i młodzieżą, którzy wychowują się w miejscach, gdzie wrogość rosła od wielu dziesięcioleci wraz z kolejnymi pokoleniami, stając się istotną częścią ich tożsamości? Wieloletnie doświadczenie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego pokazuje, że wykroczenie poza własne uprzedzenia i ograniczenia jest możliwe,  co pozwala na przezwyciężenie sporów i podziałów. Pretekstem do rozmowy stanie się film „Młody Platon” – opowieść o dyrektorze katolickiej podstawówki w Belfaście, mieście dotkniętym ostrymi podziałami spowodowanymi długoletnim konfliktem.

Gościni:

Anna Kudarewska – edukatorka, dyrektorka ds. programowych w Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, która organizuje m.in. wymiany młodzieżowe (głównie polsko-niemieckie) oraz realizuje projekty z obszaru pojednania i dialogu. Kierowniczka Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.

Prowadzenie:

Martyna Stec

Partner: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego