Anamneza. Kim jest morderca
Anamnesis
Sztuka milczenia
The Art of Silence
Czekając na Godota... w Sarajewie
Waiting for Godot... in Sarajevo
Brat Carl
Brother Carl
Zwiedzanie bez przewodnika
Unguided Tour
Elementarz Piny Bausch
A Primer for Pina
Sztuka znikania
The Art of Dissapearing