Mięso przyszłości
Meat the Future
Niebo patrzy na nas
Unseen Skies
W poszukiwaniu nieśmiertelności
Eternity At Last
Dziewczyny z kalendarza
Calendar Girls
Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości
We Met In Virtual Reality