Własnym głosem
Be My Voice
Luchadoras
Luchadoras
Joanna D'Arc
Joanna D'Arc
Przeskok
Cusp
Dziewczyny z kalendarza
Calendar Girls
Położne
Midwives
W sprawie Susan Sontag
Regarding Susan Sontag
Town Bloody Hall
Town Bloody Hall
Dom po twoim powrocie
Home When You Return
MU/T/T/ER
MU/T/T/ER
Elementarz Piny Bausch
A Primer for Pina
Słońce w mroku
Sol in the Dark