Wiejski detektyw: cykl pieśni
The Village Detective: A Song Cycle
Nawalny
Navalny
Szczęście ty moje
My Joy