Nie odbierzecie nam wspomnień
Our Memory Belongs to Us
Własnym głosem
Be My Voice
Przeklęte dzieci
Les Enfants terribles
Jak zabić chmurę
How to Kill a Cloud
Po rewolucji
After A Revolution
Odrzuceni w Ziemi Obiecanej
The Forgotten Ones
Anioły z Sindżaru
Angels of Sinjar
Kierowcy diabła
The Devil's Drivers
Sumy częściowe
Subtotals