W sprawie Susan Sontag
Regarding Susan Sontag
Czekając na Godota... w Sarajewie
Waiting for Godot... in Sarajevo
Ziemie obiecane
Promised Lands
Brat Carl
Brother Carl
Duet dla kanibali
Duet for Cannibals
Zwiedzanie bez przewodnika
Unguided Tour
Town Bloody Hall
Town Bloody Hall
Elementarz Piny Bausch
A Primer for Pina