JENNY

Bohaterka filmu "Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości".

Jenny jest nauczycielką amerykańskiego języka migowego (ASL) w społeczności Helping Hands, poświęconą tworzeniu integracyjnego środowiska edukacyjnego dla niesłyszących i niedosłyszących użytkowników VR.

Reżysera filmu, Joe Hunting, poznała w świecie VRChat. Stała się zarówno bohaterką jego filmu, jak i partnerką w namacalnej rzeczywistości – na MDAG przyjadą razem.