Wykład o kinie afrykańskim po filmie PEWNEGO RAZU W UGANDZIE


piątek, 20 maja | 18:00 | Atlantic B

Wykład o kinie afrykańskim

po filmie PEWNEGO RAZU W UGANDZIE, reż. Cathryne Czubek, Hugo Perez

Wykład dotyczył będzie alternatywnych wobec Hollywood systemów produkcyjnych: europejskich koprodukcji, kinematografii narodowych, Bollywood i Nollywood. Szczególny nacisk położony zostanie na kino Afryki Subsaharyjskiej - wraz z właściwą mu kulturą filmową: specyficzną produkcją, “drugim obiegiem” dystrybucji oraz zaangażowanymi formami odbioru. Poruszone zostaną kwestie artystyczne oraz gatunkowe. Czy jakakolwiek inna kinematografii na świecie jest w stanie przełamać hegemonię amerykańskiej fabryki snów?

Wykładowczyni:

Barbara Szczekała – doktora nauk o sztuce, filmoznawczyni, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma „Ekrany”, edukatorka filmowa. Autorka książki „Mind-game films. Gry z narracją i widzem” (2018).