Klimat a ludność rdzenna. Debata po pokazie filmu TERYTORIUM


środa, 18 maja | 18:00 | Kinoteka 1

Debata: Klimat a ludność rdzenna

po pokazie filmu TERYTORIUM, reż. Alex Pritz

Partner: UN Global Compact

Ludność rdzenna świadoma silnej zależności od środowiska toczy nierówną walkę o swoje tereny. To aktywiści i aktywistki świadomi konsekwencji eksploatowania zasobów. I wpływie budownictwa, górnictwa czy wielkoobszarowego rolnictwa na klimat. Wielu z nich, zwłaszcza w Ameryce Środkowej i Południowej, ginie, bronią swojej - ale pośrednio także naszej egzystencji. Czy w tej walce są osamotnieni? 

Goście: 

Kamil Wyszkowski – wieloletni pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (United Nations Global Compact –  UNGC), koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Dominika Lasota (Młodzieżowy Strajk Klimatyczny)

Prowadzący:

Patryk Strzałkowski–  dziennikarz portalu Gazeta.pl i szef serwisu o klimacie i środowisku Zielona.gazeta.pl. Pisze o kryzysie klimatycznym, w tym jego wpływie na ludzi, społeczeństwa i prawa człowieka. Zajmuje się także tematami migracji i uchodźstwa. Autor reportaży m.in. z Iraku, Libanu, Jordanii. Absolwent Polskiej Szkoły Reportażu.