Gość spotkania po filmie "Film, żywy zapis naszej pamięci".