Ren płynie do Morza Śródziemnego
The Rhine Flows to the Mediterranean Sea
Trzy minuty zawieszone w czasie
Three Minutes – A Lengthening
Za drzwiami galerii Uffizi
Inside the Uffizi
Misja: szczęście
Mission: Joy - Finding Happiness in Troubled Times
Babi Jar. Konteksty
Babi Yar. Context
Film, żywy zapis naszej pamięci
Film, the Living Record of Our Memory
Nelly i Nadine
Nelly & Nadine
Ziemie obiecane
Promised Lands