Najgłośniej słychać milczenie
Silence Heard Loud
Anioły z Sindżaru
Angels of Sinjar
Babi Jar. Konteksty
Babi Yar. Context
USA kontra Reality Winner
United States vs. Reality Winner