KinoUkraїna: Osłonić przed wojną. Spotkanie po pokazie filmu DOM Z DRZAZG


sobota, 21 maja, 16:00, DCF, sala Lalka

KinoUkraїna: Osłonić przed wojną. Spotkanie po pokazie filmu DOM Z DRZAZG, reż. Simon Lereng Wilmont 

Partner: Fundacja Ptach 

Osłanianie najbardziej bezbronnych ludzi przed cierpieniem i okropnościami wojny jest naturalnym odruchem dobrych i silnych serc. „Dom z drzazg” to delikatne i czułe spojrzenie na dzieci, które już do najwcześniejszych lat doświadczają trudności życia w cieniu wojny. Jednocześnie przekonujemy się, jaką siłę potrafi wyzwolić w szlachetnych ludziach pragnienie dbania o najsłabszych. Jest więc w tym obrazie również dużo nadziei – dziś tak bardzo potrzebnej. Po projekcji filmu spotkamy się z aktywistkami Fundacji PTACH, które od czterech lat próbowały zrekompensować ich małym podopiecznym krzywdy spowodowane wojną w Donbasie, a dziś ratują dzieci przed rosyjskimi pociskami w całej Ukrainie. Porozmawiamy z nimi o obecnych wyzwaniach ich działalności; o tym, jak wojna nieodwracalnie zmienia życia, a także o tym, jakie ślady zostawia w duszach młodych ludzi nie tylko cierpienie, ale i dobro, którego doświadczyli. 

Gościnie: 

Oksana Kutsko, Daria Mymko i Olena Vorovchenko – założycielki wrocławskiej fundacji PTACH, która od 2019 roku niesie pomoc dzieciom dotkniętym wojną na wschodniej Ukrainie, a także dzieciom z niepełnosprawnościami. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że organizacja musiała poszerzyła zakres swojej działalności, ale nadal pomaga najbardziej potrzebującym. Zebrane środki fundacja przeznacza m.in. na ewakuację oraz wsparcie rodzin i dzieci.

Prowadzenie: 

Anna Ursulenko