Czekając na Godota... w Sarajewie
Waiting for Godot... in Sarajevo
Ziemie obiecane
Promised Lands
Elementarz Piny Bausch
A Primer for Pina