Pamiętniki z Mjanmy
Myanmar Diaries
Pewnego razu w Ugandzie
Once Upon a Time in Uganda
Pisklaki
Fledglings
Po co nam architekci?
The Importance of Being an Architect
Podręcznik
Handbook
Podwodne życie Jacques’a Cousteau
Becoming Cousteau
Pozdrowienia z Mjanmy
Greetings from Myanmar
Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości
We Met In Virtual Reality
Prozopagnozja
Prosopagnosia
Psychodeliczny klasztor
Descending the Mountain