Własnym głosem
Be My Voice
Anioły z Sindżaru
Angels of Sinjar
Misja: szczęście
Mission: Joy - Finding Happiness in Troubled Times
Babi Jar. Konteksty
Babi Yar. Context
Terytorium
The Territory
Czekając na Godota... w Sarajewie
Waiting for Godot... in Sarajevo
Nawalny
Navalny