Czekając na Godota... w Sarajewie
Waiting for Godot... in Sarajevo
Elementarz Piny Bausch
A Primer for Pina