#ClimateConnect – globalna dyskusja o wpływie zmian klimatu na życie ludzi

  • image

  • image

  • image

  • image

  • image

Zmiany klimatu są aktualnie najbardziej pilnym i definiującym naszą rzeczywistość problemem. Jaki jest ich bezpośredni wpływ na życie człowieka? Ich skutki odczuwają już kraje na całym świecie.

O ile zmiany klimatyczne dotykają wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania, ich wpływ na najbardziej wrażliwe grupy społeczne jest jeszcze bardziej niszczycielski.
Każdego roku miliony ludzi zmuszonych jest do opuszczenia swoich domów z powodu coraz częstszych klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, cyklony, susze i pożary lasów. Tylko w 2020 taki los spotkał 30,7 mln osób, czyli ponad 75 proc. wszystkich tych, którzy według szacunków zostali w tym roku wewnętrznie przesiedleni. Do 2050 r. liczba osób potrzebujących pomocy humanitarnej może wzrosnąć do ponad 200 mln rocznie.

W 2021 r. Unia Europejska przeznaczyła 150 mln euro na pomoc społecznościom dotkniętym zagrożeniami naturalnymi. Środki te zostały przeznaczone na zaspokojenie pilnych potrzeb, takich jak pomoc żywnościowa, ochrona zdrowia, dostęp do wody, urządzeń sanitarnych i schronienia oraz odbudowa podstawowej infrastruktury. Co roku UE przeznacza ponadto średnio 50 mln euro z rocznych funduszy humanitarnych na ukierunkowane działania w zakresie gotowości na wypadek katastrof. Zmiany klimatyczne zaostrzają istniejące kryzysy humanitarne, zaburzając skuteczność operacji pomocowych.

Ostatnie lata pokazały, że również kraje europejskie nie są odporne na zmiany klimatu. Od potężnych opadów deszczu i powodzi w Niemczech, Holandii i Belgii po pożary lasów w Grecji i Hiszpanii – wszędzie na świecie katastrofy spowodowane zmianami klimatu stają się coraz częstsze i bardziej
niszczycielskie.

Poprzez kampanię #ClimateConnect UE chce zaprosić młodych Europejczyków do globalnej dyskusji na temat wpływu zmian klimatu na nasze życie.

Aby rzucić nieco światła na to, jak zmiany klimatu wpływają na życie młodych ludzi z wrażliwych i narażonych na niebezpieczeństwo grup społecznych, #ClimateConnect przybliża osobiste historie Karen z Republiki Dominikany oraz Britty i Jaqueline z Zimbabwe. W obu tych krajach UE zapewnia obecnie bezpośrednią pomoc, mającą na celu wsparcie programów gotowości na wypadek katastrof oraz programów edukacyjnych, nastawionych na poprawę reakcji lokalnych społeczności na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Dowiedz się więcej o kampanii #ClimateConnect na https://ec.europa.eu/echo/climate-connect