Spotkanie z reżyserką po filmie SIMONA
Spotkanie z Filozofem. Rozmowa po pokazie filmu MŁODY PLATON
Spotkanie z architektem i pokaz filmu NIESKOŃCZONOŚĆ WEDŁUG FLORIANA
Spotkanie z reżyserką po filmie ANIOŁY Z SINDŻARU
Blok filmów Susan Sontag: CZEKAJĄC NA GODOTA W… SARAJEWIE, ELEMENTARZ PINY BAUSCH z wprowadzeniem przed filmami
Spotkanie z reżyserką po filmie PISKLAKI