Sztuka milczenia
The Art of Silence
Czekając na Godota... w Sarajewie
Waiting for Godot... in Sarajevo
Brat Carl
Brother Carl
Elementarz Piny Bausch
A Primer for Pina