Zawieszeni
Hanging On
Anioły z Sindżaru
Angels of Sinjar
Babi Jar. Konteksty
Babi Yar. Context
Podręcznik
Handbook
Bez miejsca
Displaced
Pozdrowienia z Mjanmy
Greetings from Myanmar
Brzeg wolności
Freedom Swimmer
Pamiętniki z Mjanmy
Myanmar Diaries
Ziemie obiecane
Promised Lands
Nawalny
Navalny