Trzy minuty zawieszone w czasie
Three Minutes – A Lengthening
Pewnego razu w Ugandzie
Once Upon a Time in Uganda
Kiedyś byliśmy dzieciakami
We Were Once Kids
Film, żywy zapis naszej pamięci
Film, the Living Record of Our Memory