Simona
Simona
Rzeka
River
Krowa
Cow
Wszyscy jesteśmy zwierzętami
Just Animals