Kiedy docenimy rzeki? Debata po pokazie filmu RZEKA


niedziela, 15 maja | 17:30 | sala Warszawa

Kiedy docenimy rzeki? Debata po pokazie filmu RZEKA, reż. Jennifer Peedom

W języku polskim 

Partner: Samorząd Województwa Pomorskiego

Rzeki są układem krwionośnym przyrody – korytarzami migracyjnymi dla zwierząt i roślin, dają życie i pokarm, a także zasilają w życiodajną wodę swoje otoczenie. Tak jak ludzki układ krwionośny, aby dobrze funkcjonował, musi zachować ciągłość i musimy o niego dbać. Województwo pomorskie charakteryzuje się najbogatszą siecią hydrograficzną w Polsce. To nie tylko liczne rzeki i jeziora, ale również niezwykły obszar depresyjny Żuław Wiślanych. Woda to największy skarb Pomorza. Jego główną osią, transportującą wody z 2/3 obszaru kraju, niestety wraz z zanieczyszczeniami, jest Wisła. Dlaczego, w dobie zmian klimatycznych i susz, często traktujemy rzeki bardzo przedmiotowo i eksploatujemy je, nie zważając na konsekwencje jakie ich destrukcja będzie miała na świat przyrody, a w konsekwencji na życie ludzkie? Czy jesteśmy w stanie docenić rzeki i jak to zrobić? Kiedy w końcu zdamy sobie sprawę z ich fundamentalnego znaczenia?

Goście:

Profesor dr hab. inż. Elżbieta Niemirycz – Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ekspertka w tematyce hydrologii i hydrotechniki, rownież w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków i gleby.

Józef Sarnowski – inżynier rolnictwa, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, od wielu lat związany z Żuławami oraz Powiślem. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku oraz był członkiem komisji strategii rozwoju i polityki przestrzennej oraz komisji rolnictwa, gospodarki żywnościowej i rozwoju obszarów wiejskich. Obecnie w zarządzie województwa zajmuje się sprawami edukacji oraz rozwoju obszarów wiejskich.

Krzysztof Pałkowski – dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który między innymi opiniuje i udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie oraz opracowuje i wdraża wojewódzkie plany gospodarki odpadami, programy ochrony powietrza oraz programy ochrony środowiska przed hałasem. Jest też odpowiedzialny za gospodarkę rybacką oraz informację geologiczną.

Prowadząca:

Joanna Wiśniowska – dziennikarka związana z „Gazetą Wyborczą Trójmiasto”, „Wysokimi Obcasami” i „Krytyką Polityczną”, publikowała m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, newonce.sport i magazynie „Kopalnia. Sztuka Futbolu”. Pisze o klimacie i środowisku oraz sporcie kobiet.