Skál
Skál
Anioły z Sindżaru
Angels of Sinjar
Lombard
The Pawnshop
Dom z drzazg
House Made of Splinters
Krowa
Cow
Babi Jar. Konteksty
Babi Yar. Context
Pisklaki
Fledglings
W mroku niepewności
A Night of Knowing Nothing
Młody Platon
Young Plato
Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości
We Met In Virtual Reality
Wulkan miłości
Fire of Love
Terytorium
The Territory