Regulamin sprzedaży i funkcjonowania e-karnetów

Regulamin sprzedaży i funkcjonowania e-karnetów 18. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity online 16.09-04.10.2021

§1

Postanowienia ogólne

1.1. W ramach 18. edycji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity online (dalej zwanej: „Festiwalem”), który odbędzie się w dniach 16 września – 3 października 2021 r. w serwisie Mdag.pl, Against Gravity z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 26C / 12, 02-703 Warszawa, KRS 0000199919, NIP: 526-27-57-178 (dalej zwanym: „Organizatorem”), sprzedaje e-karnety (dalej zwane „E-karnetami”) umożliwiające dostęp do usługi oglądania filmów z programu Festiwalu w serwisie Mdag.pl (dalej zwaną „Usługą”).

1.2. Zakupienie E-karnetu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

1.3. Zakup E-karnetu jest możliwy tylko dla zalogowanych użytkowników/użytkowniczek. Użytkownik/użytkowniczka może zalogować się w podstronie Mój festiwal: https://mdag.pl/18/pl/ogladaj-online/my-festival

1.4. E-karnet umożliwia obejrzenie filmów od 16 września do 3 października 2021 r. do godz. 23.59. Po naciśnięciu „odtwórz” i „odtwórz w ramach e-karnetu” użytkownik/użytkowniczka serwisu Mdag.pl będzie mieć 6 godzin na obejrzenie wybranego filmu.

1.6. Zakup E-karnetów i korzystanie z nich będzie możliwe w dniach 16 września – 3 października 2021 r. w serwisie Mdag.pl – w czasie trwania Festiwalu online. Jednak czas dostępu do poszczególnych filmów może być krótszy, co jest zaznaczone na kartach poszczególnych filmów.

1.7. Funkcja oglądania poszczególnych filmów w ramach E-karnetów może być ograniczona, co jest zaznaczone na kartach poszczególnych filmów za pomocą tekstu: „Oglądaj film. Liczba e-biletów ograniczona”.

 

§ 2

Postanowienia szczegółowe:

2.1. E-karnety

2.1.1. Wykupienie E-karnetu za pośrednictwem serwisu Mdag.pl wymaga spełnienia następujących warunków:

2.1.1.1. Wyboru w serwisie Mdag.pl konkretnego E-karnetu: a) umożliwiającego obejrzenie 5 filmów za 47 zł, b) umożliwiającego obejrzenie 10 filmów za 87 zł, c) umożliwiającego obejrzenie 14 filmów za 108 zł.

2.1.1.2. Założenia konta i zalogowanie się do konta Mój festiwal: https://mdag.pl/18/pl/ogladaj-online/my-festival

2.1.1.3. Dokonania przez użytkownika/użytkowniczkę zapłaty za E-karnet online przy użyciu płatności elektronicznej.

2.1.1.4. Otrzymania przez użytkownika/użytkowniczkę potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez użytkownika/użytkowniczkę adres e-mail.

2.1.1.5. Użytkownik/użytkowniczka, który/która wykupił/wykupiła E-karnet może oglądać filmy w ramach E-karnetu, wychodząc na karty filmów i/lub wybierając komendę „Odtwórz w ramach e-karnetu” przypisaną do filmów oznaczonych przez użytkownika/użytkowniczkę jako „Chcę obejrzeć” w sekcji Mój festiwal: https://mdag.pl/18/pl/ogladaj-online/my-festival

2.1.1.5 Użytkownik/użytkowniczka może posiadać tylko jeden aktywny E-karnet. Po wykorzystaniu E-karnetu możliwe jest zakupienie kolejnego e-karnetu.

2.1.1.6. Użytkownik/użytkowniczka nie może dokonywać zakupu pojedynczych E-biletów umożliwiających dostęp do wybranych filmów, w czasie kiedy ma przypisany do konta aktywny E-karnet. Zakup pojedynczych E-biletów jest możliwy po wykorzystaniu puli filmów przypisanych do E-karnetu.

2.1.1.7. Aby zakupić E-karnet użytkownik/użytkowniczka musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez Against Gravity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 26C/12, 02-703 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do uzyskania E-karnetu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (RODO). Udzielenie zgody jest dobrowolne lecz niezbędne do uzyskania E-karnetu.

2.1.2 E-karnetu uprawnia użytkownika/użytkowniczkę do a) obejrzenia 5 filmów w przypadku wykupienia E-karnetu za 47 zł, b) obejrzenia 10 filmów w przypadku wykupienia E-karnetu za 87 zł, c) obejrzenia 14 filmów w przypadku wykupienia E-karnetu za 108 zł.

2.1.3. E-karnet umożliwia obejrzenie filmów od 16 września do 3 października 2021 r. do godz. 23.59.

2.1.4. Użytkownik/użytkowniczka będzie mieć 6 godziny na obejrzenie filmu po wyborze komendy „Odtwórz w ramach e-karnetu” na karcie wybranego filmu i/lub komendy „Odtwórz w ramach e-karnetu” przypisanej do filmów oznaczonych przez użytkownika/użytkowniczkę jako „Chcę obejrzeć” w sekcji Mój festiwal: https://mdag.pl/18/pl/ogladaj-online/my-festival

2.2. Festiwal nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez użytkownika/użytkowniczkę błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu zamówienia online bądź niezapoznania się z niniejszym Regulaminem.

2.3. Złożenie zamówienia online wiąże się z równoczesnym obowiązkiem dokonania zapłaty przez użytkownika/użytkowniczkę.

2.4. Brak potwierdzenia przez bank użytkownika/użytkowniczki zapłaty za zamówienie online w ciągu 5 minut od jego wysłania powoduje automatyczne anulowanie zamówienia online. Środki pobrane z konta bankowego użytkownika/użytkowniczki pozostają u operatora systemu płatniczego.

2.5. Festiwal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego.

2.6. Festiwal może wystawić fakturę VAT na życzenie użytkownika/użytkowniczki.

Użytkownik/użytkowniczka zgłasza chęć otrzymania faktury VAT za E-karnet drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://mdag.pl/18/pl/ogladaj-online/passes po wyborze karnetu na 5, 10, 14 filmów. Faktura VAT wysłana jest w formie elektronicznej. Celem otrzymania faktury VAT konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo oznaczenie firmy i NIP.

2.7. Dostęp do filmów online w ramach Festiwalu

2.7.1. Dostęp do filmów odbywa się za pomocą serwisu Mdag.pl

2.7.2. Dostęp do filmów w serwisie Mdag.pl możliwy jest w dniach trwania festiwalu online 16.09-03.10.2021 r.

2.7.3. Dostęp do filmów w serwisie Mdag.pl jest możliwy jedynie na terytorium Polski. Użytkownik/użytkowniczka musi posiadać polski adres IP. Użytkownik jest zobowiązany nie korzystać i nie podejmować prób korzystania z serwisu Mdag.pl poza terytorium Polski. 

2.7.4. Korzystanie przez użytkownika/użytkowniczkę z treści udostępnionych w serwisie Mdag.pl może odbywać się tylko na jednym urządzeniu jednocześnie.

2.7.5. Korzystanie z serwisu Mdag.pl wymaga posiadania urządzenia spełniającego następujące parametry techniczne i posiadającego dostęp do Internetu o parametrach minimalnych określonych poniżej:

2.7.5.1. współpracujące przeglądarki internetowe: Chrome, Safari od wersji 13, Firefox, Microsoft Edge;

2.7.5.2. filmy odtwarzane są w jakości HD przystosowanej do prędkości łącza w trakcie streamingu, najwyższa jakość: 1080p, najniższa jakość: 540p.

2.7.5.3. wymagane minimalne łącze to 2 Mbps, ale Dostawca zaleca korzystanie z łącza powyżej 10 Mbps.

2.7.5.4. użytkownik/użytkowniczka może wyświetlić filmy za pomocą urządzeń Chromecast.

2.7.6. Jakość usługi udostępnienia filmów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, za pośrednictwem którego korzystający/korzystająca ma dostęp do filmów Festiwalu.

2.7.7. Festiwal nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub zakłócony dostęp do filmów spowodowany okolicznościami, na które Festiwal nie posiada wpływu, lub problemami technicznymi bądź ograniczeniami technicznymi związanymi z połączeniem internetowym wykorzystywanym przez użytkownika/użytkowniczkę, lub urządzeniem wykorzystywanym przez użytkownika/użytkowniczkę.

2.7.8. Filmy odtwarzane w ramach Festiwalu w serwisie Mdag.pl użytkownik/użytkowniczka może wstrzymywać oraz przewijać. 

2.7.9. Użytkownik/użytkowniczka podczas odtwarzania filmów ma możliwość wyboru pomiędzy napisami polskimi lub angielskimi, z zastrzeżeniem, że niektóre filmy mogą posiadać napisy umieszczone na stałe. Część filmów jest umieszczona w serwisie w wersji z audiodeskrypcją. Ta informacja podana jest na karcie filmu. Filmy przeznaczone dla dzieci – z sekcji filmowej OKI DOKI – udostępnione są w serwisie z wersją lektorską.

2.7.10. Treści udostępniane w serwisie Mdag.pl w ramach Festiwalu są chronione prawami autorskimi, dysponowanymi przez Festiwal bądź inny podmiot, od którego Festiwal uzyskał wymaganą prawem licencję. Nie jest dopuszczalne pobieranie, przesyłanie, kopiowanie, reprodukowanie, transmitowanie, publikowanie, modyfikowanie, wypożyczanie, dzierżawa, sprzedaż, dystrybucja ani tworzenie dzieł pochodnych którejkolwiek z treści udostępnianych w serwisie Mdag.pl, ani żadne inne korzystanie wykraczające poza Regulamin oraz przypadki dozwolonego użytku określone prawem.

2.7.11. Festiwal nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie połączenia internetowego wykorzystywanego przez użytkownika/użytkowniczkę ani urządzeń wykorzystywanych przez użytkownika/użytkowniczkę.

2.8. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje kupującemu/kupującej w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są usługi o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta/konsumentki przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Tym samym odstąpienie od umowy nie przysługuje kupującemu/kupującej w przypadku zakupu usługi.

2.9. Reklamacje

2.9.1. Reklamacje dotyczące dostępu do usług, funkcjonowania serwisu oraz samych usług wymagają zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: kontakt@againstgravity.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe użytkownika/użytkowniczki oraz opis przyczyny reklamacji.

2.9.2. Organizator festiwalu rozpatrzy reklamację oraz poinformuje użytkownika/użytkowniczkę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Organizator festiwalu powiadomi użytkownika/użytkowniczkę o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez użytkownika/użytkowniczkę w zgłoszeniu reklamacyjnym.

2.9.3. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych wymagają zgłoszenia do operatora płatności.

§ 3

Ochrona danych osobowych

3.1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkownika/użytkowniczki jest Against Gravity z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 26C / 12, 02-703 Warszawa, KRS 0000199919, NIP: 526-27-57-178.

3.2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy.

3.3. Dane osobowe przetwarzane są przez okres realizacji umowy i do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z jej realizacją.

3.4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, ich przenoszenia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

3.5. Organizator przekazuje operatorom systemów płatniczych dane osobowe użytkownika/użytkowniczki i zezwala na ich wykorzystanie w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem użytkownika/użytkowniczki w ramach systemu sprzedaży usług, a także w celu wypełnienia przez operatorów systemów płatniczych obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności.

3.6. Dostawca stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach i stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika oraz statusu jego zalogowania i agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników. Tworzenie statystyk pomaga zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej Dostawcy, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

§ 4

Postanowienia końcowe

4.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez użytkownika/użytkowniczkę oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez użytkownika/użytkowniczkę.

4.2. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej e-karnetów i e-biletów w każdej chwili bez podania przyczyn.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4.4. Niniejszy regulamin został sporządzony w wersji językowej polskiej i angielskiej. Rozstrzygającą wersją regulaminu jest jego wersja polska.

4.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 
Doc shop
Kup nasze filmy na DVD
NEWSLETTER
Zapisz się do newslettera

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej w: Polityce prywatności

OK